Kromě toho si radní chtějí od administrátora zadávacích řízení veřejných zakázek nechat vysvětlit skutečnosti, které rozhodnutí úřadu zapříčinily. Navíc je možné, že radnice bude vymáhat částku odpovídající pokutě pro Hodonín a požadovat náhrady nákladů řízení. „Jednání s firmou se zatím neuskutečnilo, tedy její postoj k celé problematice není známý. Schůzka je dohodnutá na pátého listopadu," nastínila termín mluvčí radnice.

Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž Pavel Rafaj zamítl krátce před komunálními volbami hodonínský rozklad a potvrdil zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách pokutu ve výši dvě stě padesáti tisíc korun. Prohřešku se Hodonín měl dopustit tím, že ve všech případech vyzval k podání nabídek opakovaně pět stejných zájemců. Jednalo se o práce za téměř čtyřiačtyřicet milionů korun.