Zřídit formou krátkodobých pobytů takzvanou odlehčovací pobytovou službu pro penzisty závislé na péči svých blízkých se do budoucna chystá Město Hodonín a v dohlednější době také Kyjov. Ulehčit by tak města mohla díky nově nabízené sociální službě jejich rodinným příslušníkům. Ti by si v klidu mohli po letech každodenní náročné péče užít třeba zase dovolenou, lázeňský pobyt či si jen tak odpočinout. Do budoucna proto vznikne i dobrovolnické centrum pro region. Poptávka je po něm velká.

„To bude vysílat dobrovolníky do nejrůznějších organizací, které pracují s penzisty, zdravotně postiženými, rodinami i takzvaně nepřizpůsobivými občany vyžadujícími zvláštní péči,“ uvedl k budoucnosti a plánování sociálních služeb v Hodoníně a spádových obcích jeho koordinátor Vladimír Kružík.

Dva takoví dobrovolníci už podle něho docházejí například do Nemocnice TGM v Hodoníně. Pomáhají pacientům přečkat mnohdy traumatizující chvíle ve zdravotnickém zařízení.

„Třeba tím, že si s nimi na pokoji zahrají hry, vezmou je na procházku po areálu nemocnice nebo na chvíli do lázeňského parku,“ vysvětlil.
Město by tímto způsobem rádo zapojilo studenty i nezaměstnané.

O tom, které sociální služby v Hodoníně i jinde v okrese vlastně fungují, včetně telefonních kontaktů, se mohou lidé podle koordinátora komunitního plánování dozvědět nejen z Katalogu sociálních služeb v roce 2009 vydaného městem.

„Spustili jsme také webové stránky na adrese www.kpss-hodonin.cz, na kterých uveřejňujeme novinky ze sociální oblasti a odkud si také zájemci mohou katalog stáhnout,“ přiblížil Kružík z radnice.

Na nich se mohou zájemci dočíst i to, jaké školení a kurzy třeba v oblasti péče o zdravotně postižené či nesoběstačné osoby město aktuálně pořádá.

Díky plánování se prý podařilo navýšit počet pečovatelů v některých hodonínských zařízeních, provést stavební úpravy zkvalitňující život v jednom z domovů pro seniory, uspořádat pro ně počítačové kurzy a seznámit starší spoluobčany i se zásadami bezpečného života.

„Sociálních služeb funguje v Hodoníně pro občany celá řada. Je to například pečovatelská služba, osobní asistence pro zdravotně postižené, denní centrum pro bezdomovce, centrum pro drogově závislé, charitní poradna pro lidi v tíživé sociální situaci, azylový dům pro matky s dětmi a další,“ vyjmenovala ředitelka Pečovatelské služby Homedica, o.p.s. Hodonín Pavla Dorrová. Využívají je také ti, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti.

„V těžké sociální situaci se dnes ale může ocitnout prakticky kdokoliv,“ soudí šéf denního centra pro bezdomovce v Hodoníně Pavel Novotný. Z jeho zkušeností to nemusí být jen lidé, kteří ztratí práci. „Často sociální služby potřebují pak i ti, kteří neměli úspěch v podnikání, či prostě někomu důvěřivě naletěli,“ poukázal ještě.