„Diskutovat se bude o našich společných plánech rozvoje města, o tom jakým směrem se má Hodonín ubírat, co se již podařilo zlepšit a co se v nejbližší i vzdálenější budoucnosti chystá,“ přiblížila, o čem bude Veřejné fórum, koordinátorka Projektu Zdravé město Hodonín Ivana Hájková.

Veřejné fórum je podle ní velkou příležitostí pro všechny obyvatele, zástupce spolků, zájmových organizací, neziskového sektoru i podnikatelů vyjádřit nahlas svůj názor, říci, co je ve městě trápí a s čím nejsou spokojeni.

Před radnicí budou připravení i zástupci vedení města, kteří budou a s příchozími o jednotlivých tématech otevřeně debatovat.

Z diskuze na náměstí vzejdou priority, které si přejí obyvatele města řešit. Jako bonus si pak lidé sami rozhodnou, na jakou aktivitu si přejí, aby radnice vynaložila deset tisíc korun.

Diskuzi na náměstí zpestří také tombola, prezentace společnosti Fair Trade a vystoupení sportovního Agility týmu Hodonín. Veřejné fórum začne v 16.30, od 16.00 hraje na náměstí hudební skupiny Savana and Radost.