„Oblastní charita Hodonín ve Svaté Heleně již několik let pomáhá a má zde své sídlo pečovatelské péče pro oblast českých vesnic v rumunském Banátu," vysvětlila Renáta Holešínská, proč si charita zvolila právě rumunskou vesnici.

Ve čtvrtek 15. srpna ve 20.00 se bude odjíždět z Hodonína. Zájemci se mohou těšit na procházku po Temešváru, významném městě Banátu. Ve Svaté Heleně a okolí si lidé prohlédnou přírodní zajímavosti. Vydají se například do krápníkových jeskyní či do údolí vodních mlýnů. V sobotu zažijí pravé posvícenské veselí. V neděli se s Banátem rozloučí, mohou si zakoupit i místní výrobky jako suvenýr domů. V pondělních ranních hodinách opět přijedou zpátky do Hodonína. Banát se nachází na západě Rumunska. V devatenáctém století tam přišli čeští osadníci a založili několik vesnic. (rak)