V Hodoníně se kromě elektřiny vyrábí i teplo. „K meziročnímu nárůstu výroby z biomasy významně přispěly úpravy na druhém z fluidních kotlů,“ sdělil manažer hodonínské výrobní jednotky Radek Kučera.