V jedné oblasti kladou vejce největší současné žijící želvy – kožatky velké a ve druhé je třetí největší populace karety obecné. „V souvislosti s masovým vybíjením želv vyslala organizace do těchto oblastí své členy a dobrovolníky, kteří ve spolupráci s místními komunitami střeží po celé hnízdní období pláže, aby se želvy mohly bezpečně rozmnožovat,“ vysvětlila mluvčí.

Na světě žije sedm druhů mořských želv, čtyři z nich jsou podle mezinárodního červeného seznamu kriticky ohrožené. „Za posledních třicet až čtyřicet let klesly jejich počty natolik, že jim hrozí úplné vyhubení,“ upozornila Blahová.

Příčin je několik. Zejména je to lov pro maso, získávání želvoviny z krunýřů a sběr vajíček na prodej pro následnou konzumaci. „Želví snůšky jsou ohroženy rovněž stále intenzivnější zástavbou pobřežních oblastí a turistickým ruchem,“ dodala mluvčí.

Rybníček Resort.
Sauny, amfiteátr i rybolov. Motorest se proměnil v ráj turistů