„Zastupitelé se musí sejít do patnácti dnů od pondělního zasedání,“ konstatoval právník města Hodonín Pavel Jurečka.

Podle jeho slov totiž v okamžiku, kdy zastupitelé vytáhnou přihlašovací karty ze zařízení a odevzdají je, odchází ze zasedání a už se ho neúčastní. To byl také včerejší případ, kdy v deset hodin večer odešlo několik členů zastupitelstva.

V zasedací místnosti tak zústalo patnáct členů a ti už nemohli nic schválit, protože k tomu je potřeba šestnáct zastupitelů. V tomto okamžiku muselo být podle Jurečka zasedání ukončeno.

Zbývá tak projednat ještě další body z programu, včetně úpravy rozpočtu na rok 2010.

Přispějí nemocnici a Centru pro rodinu

„Platí to, co bylo schváleno, ale nemůžeme uzavřít smlouvy ke schváleným dotacím, půjčkám a darům, pokud nebude tento bod schválen,“ informoval Jurečka.

Zastupitelé schválili v pondělí dotace pro hodonínskou nemocnici a Centrum pro rodinu. Půjčku získá od města Sdružení obcí a měst jižní Moravy i hodonínský hokejový klub.

Kdy se však zastupitelé sejdou, není zatím jasné. „Jednání o termínu probíhají. Musíme však zjistit, kolik zastupitelů přijde,“ řekl Jurečka. Jak také uvedl, projednávat by se měli jen zbývající body programu.

„Samozřejmě, že v bodě různé se můžou objevit i témata, která nejsou ve schváleném programu,“ doplnil Jurečka.

Chování zastupitelů odsoudila místostarostka Matějková, která jejich jednání označila za nezodpovědné. „Není možné se takto chovat,“ řekla přímo Matějková.