Před čtyřmi lety se dětské oddělení Městské knihovny ve Veselí nad Moravou připojilo k celostátní kampani Celé Česko čte dětem. Knihovnici Vladimíře Žajdlíkové se líbila především myšlenka akce, jejímž cílem je, aby rodiče předčítali dětem. Začala tak spolupráce s Mateřským centrem a Centrem pro rodinu a o výhodách čtení se dozvídali také rodiče malých čtenářů.

Před dvěma lety se pak ve Veselí připojili k akci Týden čtení dětem, na které knihovna vloni spolupracovala se Základní uměleckou školou. „Do aktivit se zapojilo na tři sta dětí a dospělých. Žáci literárně -dramatického oboru hráli a četli, starší děti vyráběly záložky do knih. Myslím, že se nám akce vydařila a už tehdy nás napadlo uspořádat také veřejné čtení," doplnila Žajdlíková s tím, že první veřejné čtení pro děti a rodiče čeká Veselí 5. června od sedmnácti hodin na Panském dvoře.

Číst se budou Duhové pohádky Daniely Fischerové. „Tato autorka píše moc hezké věci pro malé děti, které na veřejné čtení přijdou. Vybrala jsem ještě také Hanu Doskočilovou. Předčítat bude pět žáků literárně-dramatického oboru. Ve čtení se budou střídat," uvedla k programu pedagožka Základní umělecké školy Vítězslava Trávníčková.

Více než dva týdny potrvá pod názvem Celý Kyjov čte dětem akce také v Kyjově. Rozdělená je do čtyř částí a knihovna se do ní letos zapojila podruhé.

První už mají za sebou Bohuslavice, kde si mohli čtení na živo poslechnout dospělí a školáci. Pátého června se koná čtení v Informačním centru. Určené bude dětem předškolního věku.

Základní školy se pak veřejného čtení dočkají 12. června v osm a deset hodin. „Dnešní děti nečtou a sedí u počítače. Problém je ale i ten, že dětem chybí slovní zásoba při vyjadřování. Hlavní ale je, že když někdo malým dětem čte, dítě cítí teplo domova a zájem ze strany dospělých. I proto jsme se do akce zapojili," sdělila ředitelka Městské knihovny Kyjov Marie Ježková.

Do akce se ale nezapojují pouze knihovny. Například v Hodoníně se pátého června koná Pohádkové čtení na Centru. Od deseti hodin se bude na Centru pro rodinu číst pohádka o Pejskovi a kočičce, jak myli podlahu, od šestnácti hodin si pak zájemci vyslechnou pohádku Tatínku, ta se ti povedla od Zdeňka Svěráka.

Čtení podporují i maminky. Například Kamila Hüblová z Hodonína předčítá svým dětem každý den. „Chodíme s dětmi do knihovny a čteme všechno. Každý den čteme kolem dvaceti minut a také zpíváme lidové písně. Aktivitu čtení tedy podporuji," uvedla maminka.

Kampaň Celé Česko čte dětem vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové prý shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení a také rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost.