Ve svých funkcích ředitel potvrdí pět stávajících. Chirurgii obsadí nový člověk. O vedení dvou oddělení zájem nebyl

Předvánočně-pracovním obědem se staronovými primáři oddělení své nemocnice uklidnil ve čtvrtek atmosféru těsně po výběrovém řízení její ředitel Antonín Tesařík. Na obhlídku svého nového působiště, jednoho ze stěžejních oddělení nemocnice- chirurgie, přijel také jediný kandidát na primáře zvenčí. Čtyřicetiletý zkušený chirurg z Fakultní nemocnice v Brně uspěl mezi třemi kandidáty v konkurzu díky dobrým myšlenkám a nápadům, a také díky své kvalitní předložené strategii rozvoje oddělení na příštích pět let.

„Lékař musí vždy zaujímat etický a profesionální přístup k pacientovi. Jedině to vede k jeho důvěře ke zvolenému druhu léčby a současně to snižuje stres z pobytu ve zdravotnickém zařízení,“- právě tímto krédem si lékař z praxí z univerzitní chirurgické kliniky na Maltě Martin Man získal sympatie ředitele Nemocnice TGM v Hodoníně Antonína Tesaříka. Podle něho obsadí tento výborný specialista v oblasti břišní, hrudní a cévní chirurgie jedno z klíčových oddělení.

Stávající primář, kterému nemocnice vděčí za rozvoj chirurgické JIP-ky a také za rozšíření povědomí o laparoskopii, zůstává pracovat na oddělení.

Primáři budou přitom jmenovaní do svých funkcí oficiálně s účinností od prvního ledna 2010.

„Ve svých funkcích jsem potvrdil Anežku Kudličkovou z dětského oddělení, Jiřího Nezdařila na oddělení chirurgie, Věru Dostálovou na oddělení laboratorní medicíny, Bohumila Holuba z ARO, Vladimíra Čapku z radiodiagnos­tického oddělení a nově Martina Mana na oddělení chirurgie,“ vyjmenoval jména těch, kteří před pětičlennou hodnotitelskou komisí uspěli, ředitel Tesařík.

Dvě oddělení, o jejichž vedení neprojevili zájem ani stávající primáři, ani nikdo zvenčí, poběží zatím dál beze změn. „Šéfové interny a rehabilitace budou pověřeni řízením svých oddělení s plnou zodpovědností,“ ujistil ředitel Tesařík.

Nový primář chirurgie se do Hodonína zatím stěhovat nebude. Za prací bude dojíždět. Jeho hlavním cílem bude zaměřit se na onkologické pacienty s kolorektálním karcinomem, kteří až dosud museli za léčbou jezdit do jiných měst. Jak budoucí primář řekl, rád by navýšil počty pacientů, které na tomto pracovišti odoperují.

„Chirurgie je obor, který bolí a je pro pacienty stresující. Rád bych, aby se tady cítili dobře,“ uvedl nový primář Martin Man.

Jedním z pěti členů hodnotitelské komise byl i primář oddělení chirurgie kyjovské nemocnice a zároveň předseda Okresní lékařské komory Jan Smetka. I on potvrdil, že sehnat kvalitní primáře je čím dál těžší.

„Lékař, který vede tým a oddělení, musí mít dvě atestace, deset let praxe v oboru a doporučení výboru odborné společnosti,“ vyjmenoval za Výbor chirurgické společnosti Smetka, proč je těch, kteří splňují náročné požadavky, mezi lékaři tak málo.