Hodonínští radní si rozdělili své kompetence. Neobvykle. Každý totiž dohlíží na určitou organizaci nebo odbor. To není v historii hodonínské radnice zvykem. Horké křeslo garanta zoologické zahrady získal Vítězslav Krabička ze seskupení Změna.

„Toto rozhození funkcí je právě ta změna, kterou jsme slibovali. Chtěli jsme, aby každý člen rady byl za něco zodpovědný. Kvůli určité garanci. Proto jsme dali možnost každému, kdo měl zájem a určitou oblastí zabýval, aby se přihlásil,“ vysvětlil rozložení funkcí Krabička, který se už pustil do řešení problémů uvnitř zoo. „Chci k funkci garanta přistupovat jako právník i občan Hodonína,“ nastínil radní za Změnu, který je zároveň garantem majetkoprávního odboru.

Podlé bývalé hodonínské starostky a lidovkyně Anny Matějkové ale není takové rozložení z časových důvodů příliš vhodné. „My jsme si kompetence rozdělili podle toho, kdo je uvolněný. Byli jsme tak na radnici pořád. Potom se můžou danné organizaci její garanti plně věnovat,“ okomentovala změnu na radnici Matějková.

Jak dodala, při jiném zaměstnání je funkce radního už tak hodně zatěžující, když musí dotyčný nastudovat všechny materiály, aby o nich mohl zodpovědně hlasovat.

Nové vedení radnice zároveň vůbec poprvé zvolila garanta pro Baťův kanál. Stal se jim bývalý šéf hodonínské radnice a nyní zastupitel za Šanci pro Hodonín Lubor Šimeček. „Ještě jako starosta jsem byl v komisi pro česko – slovenskou spolupráci, kde se řešil právě Baťův kanál. Měl jsem zpracovaný materiál a představy do budoucna. Proto jsem nabídku vedení radnice na tento post přijal,“ zdůvodnil Šimeček, který není radním ani členem nové koalice na radnici. Pro jejíž zvolení ale zvedl jednatřicátého ledna ruku.

Radní Krabička ale popřel, že by bývalému starostovi dalo vedení funkci jako poděkování za jeho hlas. „Nejsou za tím žádné peníze. Jde jen o řešení partnerských vztahů. funkci získal, protože je mu tato oblast blízká a pohyboval se v ní ještě za jeho starostování,“ reagoval Krabička.

Podle ředitele Baťova kanálu Vojtěcha Bártka se nejedná pouze o reprezentativní či symbolickou roli. „Hodonín jako největší město má v Dobrovolném svazku obcí – Obce pro Baťův kanál pozici lídra. Garant v tomto městě by tak měl být i předsedou tohoto svazku, který nyní pracuje například na projektu cyklostezky podél Baťova kanálu,“ vysvětlil důležité postavení garanta Bártek.

Nejvíce odborů a organizací má ve svých kompetencích hodonínský starosta sociální demokrat Jiří Mráka. Ten je například garantem lázní, symfonického orchestru i mikroregionu Hodonínsko. Místostarosta Jaromír Hýbner ze seskupení Změna má na starosti finance a rozvoj města. Jeho kolega místostarosta a sociální demokrat Roman Sedlačík získal do svých kompetencí městskou policii či městskou bytovou správu. Garantem Teza Hodonín spravující sportoviště se stal komunista Ján Lahvička. Tespru Hodonín, která zajišťuje svoz komunálního odpadu a úklid města, komunista Jiří Pěnčík. Dům kultury pak nezařazený Ivo Knápek.

Garanti odborů a organizací v Hodoníně
Mgr. Jiří Mráka
Interní audit
Krizové řízení
Odbor kanceláře starosty a místostarostů
Odbor organizační a vnitřních věcí
Odbor životního prostředí
Obecní živnostenský úřad
Lázně Hodonín
Hod.symfonický orchestr
Mikroregion Hodonínsko
Region Slovácko z.s.p.o.
DSO Jihomoravské lázně
Ing. Jaromír Hýbner
Odbor ekonomiky a financí
Odbor rozvoje města
Roman Sedlačík
Městská policie
MěBS
Obecný stavební úřad
Odbor investic a údržby
Mgr. Jiří Janda
Odbor školství a mládeže
Základní školy
Mateřské školy
JUDr. Vítězslav Krabička
Zoologická zahrada Hodonín
Majetkoprávní odbor
Ing. Ivo Knápek
Dům kultury
Martina Milerová
Odbor sociálních služeb
Městská knihovna
Ján Lahvička
Odbor dopravně správních agend
TEZA
Jiří Pěnčík
TESPRA
MUDr. Lubor Šimeček
Baťův kanál