Ani tento verdikt však nevedl k úplné spokojenosti. „Je zbytečné jako občan návrhy podávat. Proti radě a zastupitelům totiž jednotlivec nemá žádnou šanci," řekl po hlasování Milan Kučera, jehož kandidát se do užšího výběru komise nedostal.

O návrzích nehlasovali v zastupitelstvu Svobodní a nespokojenost vyjádřili zdrženlivým postojem také lidovci. „Původně byly vyhlášené dvě kategorie. Když jsem se podíval na webové stránky města, tak byla prodloužená nominace na ocenění do konce ledna, a to jako cena starostky za významný podnikatelský počin a výroční cena města, jejímž nositelem se mohla stát fyzická osoba, která významně ovlivnila některé obory lidské činnosti, nebo právnická za přínosné aktivity v kultuře, práci s mládeží, sportu, sociální a zdravotní oblasti," připomněl lídr křesťanských demokratů Ladislav Ambrozek s tím, že toto rozdělení vzniklo v důsledku loňské diskuze v zastupitelstvu, která vedla až k neudělení výroční ceny. „Považoval jsem toto rozdělení já, a věřím v to, že i mnozí z nás, za rozumné. To potvrdil i návrh starostky a místostarosty, kteří na cenu starostky navrhli právě firmu Maspro za významný podnikatelský počin. Nicméně větší část koaličních zastupitelů navrhla tuto společnost na výroční cenu města. Chápu demokratické rozhodnutí koalice, ale nepovažuji je za šťastné," uvedl Ambrozek.

Podle starostky Milany Grauové (ANO) jde o otázku poměrně krátké diskuze. „Výroční cena města by nyní měla být ve dvou kategoriích, tedy osobnosti a podnikatelské subjekty. Shodli jsme se, že i ty mají poměrně náročnou práci, mění se legislativa, je náročné zaměstnávat lidi v podmínkách, které tady jsou, zvláště pak v Hodoníně," vysvětlila starostka.

VÍCE SE DOČTETE V TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ HODONÍNSKÉHO DENÍKU ROVNOST.