Hodonínští získali razítko za projekt terénní sociální práce s lidmi bez přístřeší. Národní síť zdravých měst má 131 členů.