Projednávat se bude například schválení tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v IDS pro Městskou autobusovou dopravu v Hodoníně, uzavření dodatku s ČSAD Hodonín a bytová problematika.

Na programu dnešního zasedání je ale i znovu projednání dotace pro zájmové sdružení Region Slovácko, kterou na minulém schůzi zastupitelé neschválili.

V neposlední řade se bude jednat o poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru územního odboru Hodonín a návrhu na pořízení nového územního plánu.

Začátek veřejného zasedání je jako obvykle ve 14.30.