Desítky nových bytů na Horní Plesové či sto sedmdesát rodinných domů na Výhonu. To jsou konkrétní vize z nové Koncepce bytové politiky města Hodonína. Tu schválila většina místních zastupitelů na posledním jednání.

A to zhruba jen dva roky po té předchozí. „Máme strach, aby to nedopadlo špatně a tato propracovanější koncepce neskončila jen schválením. Chceme její naplňování taky kontrolovat, protože nám jde o byty pro obyvatele města,“ řekla Martina Milerová. Ta stála za návrhem, díky jehož schválení zastupitelé dostanou veřejně každoročně zprávu o naplňování nejnovější koncepce.

Milerová tlačila i na to, aby se co nejdříve začalo s přípravou výstavby nových bytů. Těch chybí Hodonínu podle koncepce 131. „V Horní Plesové by mělo jít o výstavbu padesáti městských bytů, což sice není mnoho, ale i tohle by pomohlo. Například lidem ze startovacích bytů, kteří už léta nemají kam jinam jít,“ řekla Milerová.

Jak přiblížil vedoucí radničního odboru rozvoje města Dalibor Novák, územní studie pro využití tamních městských pozemků umožňuje výstavbu dvou bytových domů s veřejným prostranstvím. „Další rozvíjení tohoto projektu je otázkou politického rozhodnutí,“ sdělil Novák. O navýšení počtu městských bytů, kterých je nyní 380, má podle koncepce vedení radnice na základě dotačních možností rozhodnout do konce října.

Nutné opravy a rekonstrukce

Z analýzy městských bytů vyplývá i to, že vzhledem ke staří budov se musí počítat s investicemi do oprav či rekonstrukcí. Jedenáct budov je dokonce starších než osmdesát let. Nejdříve se má ale opravit jeden z novějších městských komplexů s osmdesátkou bytů, Pastelky, v nichž se už začíná zvyšovat nájemné. „V současnosti se pracuje na prováděcím projektu rekonstrukce bytového domu, který se připravuje ve spolupráci s městským architektem, řeší se stavební úpravy, včetně barevnosti,“ sdělil včera mluvčí radnice Josef Horníček s tím, že pokud vše půjde podle plánu, tak by se firmy mohly o pětapadesátimilionový tendr ucházet v polovině příštího roku. Pastelky jsou jedněmi z mála městských domů, kde jsou k dispozici byty 2+1 a větší.

Ty podle analýzy sociálních bytů městu nejvíce chybí. „Stát mění dotační podmínky, které už umožňují obcím i výkupy bytů a počítají i se zvýšeným příjmem nájemníků z cílových skupin,“ uvedl ředitel platformy pro sociální bydlení Vít Lesák s tím, že Hodonín je znám četnými ubytovnami. „A některé z nich nebyly v dobrém stavu,“ dodal. Podle koncepce jejich kapacity přesahují jedenáct set lůžek.

Možná výstavba

Horní Plesová: 2 bytové domy (nyní územní studie)

Výhon: 170 rodinných domů (nyní stavební povolení pro retenční nádrž a dešťovou kanalizaci), celkové náklady na kanalizaci, cesty a veřejná prostranství – 287 milionů korun