Ve čtvrtek byla jedním z lákadel na dnu otevřených dveří na oční klinice. „Dnes je velmi moderní mluvit o tom, kam se mají dát peníze. Jestli do lidí, nebo do lékařských přístrojů. Máme spoustu výborných lékařů, kteří nás precizně reprezentují nejen na domácí půdě, ale kdyby tyto přístroje neměli, nezmohli by nic," pronesla ředitelka nemocnice Danuše Křiváková.

EVA nabízí unikátní funkce. „Kombinuje v sobě několik patentovaných modulů, které vlastní operační zákrok zrychlují a zpřesňují. Pacient tak stráví kratší dobu na operačním sále, zrychlí se hojení jak operovaného místa, tak operační rány, a člověku se rychleji vrátí vidění," přiblížil novinku primář Evžen Fric.

Příkladem je i zcela výjimečná rychlost takzvaného sekání. „Aby bylo možné provést operaci na sítnici, je potřeba 
ze zadní části oka odstranit sklivec. Ten se odoperovává velmi jemně a velmi rychle. EVA poskytuje až šestnáct tisíc seků za minutu, přičemž druhý nejrychlejší operační přístroj disponuje pouze sedmi tisíci seky," vysvětlil Fric.

V kyjovském očním oddělení léčí jeho tým téměř kompletní rozsah očních onemocnění. Od šedého zákalu až po zadní segment oka, kdy je operačně léčena sítnice, sklivec a další části orgánu zraku, které jsou skryty za vlastní čočkou. „Operační přístroj EVA stojí 
na světové technologické špici. Tato úžasná pomůcka se koupila přímo z peněz nemocnice, a to v ceně přibližně dvou milionů korun," doplnil primář