Stejně jako v předchozích letech ani letos nechybí sekáči z různých koutů republiky či ze Slovenska. Mezi veterány Horňáckého kosení patří například sourozenecká dvojice z Věřňovic na Karvinsku. „Já jsem tady posedmé a bratr minimálně podesáté. Jednou jsem to celé vyhrála,“ svěřuje se Marcela Pančurová.

Na to pohotově reaguje její bratr. „Zapomněla si vzít sukni, tak si ji spletli s chlapem,“ směje se Cyril Marcalík.

Sekáči soutěží ve dvou hlavních kategoriích. „Máme tady skupiny a jednotlivce. Skupin je devět. Dohromady to dělá něco přes osmdesát lidí,“ počítá starosta Malé Vrbky Josef Kadlčík a dodává, že rekordní účast byla před třemi lety, kdy se s kosami utkalo 110 kosců.

Krátce po sedmé ráno se drtivá většina soutěžících pustila do práce. Krojované pracanty sledují skupinky diváků. Sekáči práci v rozumné míře prokládají slivovicí a vínem. Všichni se usmívají. Své umění předvádí s chutí. Scenérii připomínající romantický obraz starých časů v dálce umocňují zamlžené hřebeny Bílých Karpat. Celkový dojem pak k dokonalosti dovádí cimbálová kapela, která po rozkvetlé louce korzuje.

Kosci se nenechají pobízet a k muzikantům se svým zpěvem přidávají. „Ono tolik nejde o tu soutěž. Je to hlavně o potkávání lidí a taky o zachování místních folklórních tradic,“ upozorňuje starosta Kadlčík.

V tom mu dávají za pravdu i ostatní dotázaní. „A také je to tady hlavně o kvalitě kosení. Podobné akce dělají i jinde, ale se stopkami v ruce. Řeší tam pouze rychlost,“ říká loňský vítěz Josef Chaloupka z Javornice v Orlických horách.

Je krátce po desáté ráno a velká část louky je už pokosená. Lidé se pomalu přesouvají do zázemí s občerstvením a stánky s lokálními výrobky. Poslední zbytky porostu zkoušejí sekat přátelé a rodinní příslušníci soutěžících. „Patu dolů a nadzvedni špičku,“ zní nejčastější rada od těch zkušenějších.

Výsledky, na kterých se shodla tříčlenná porota, jsou známé po poledni. Mezi skupinami zvítězil tým z nedalekého Lipova. Na druhém místě skončila omladina z Hrubé Vrbky a na třetím slovenský spolek Lubina. Mezi jednotlivci kraloval Cyril Marcalík z Věřňovic.