„Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok, také poměr tříděného a komunálního odpadu, či hustota sběrné sítě, přiblížila mluvčí pořádající společnosti Lucie Müllerová.