Tento rok se také hradiště zapojilo do projektu Centrály cestovního ruchu východní Moravy s názvem Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu. Ten navazuje na založení Cyrilometodějské stezky, která vede ze Sv. Hostýna na Velehrad a ze Sv. Kopečku na Velehrad a do Šaštína. Poutníci se mohou zastavit i v Mikulčicích. „Nový projekt nabízí zapojení se do hry. Při návštěvách doporučených míst putující získají poutní razítko. Za deset razítek do pasu dostane sběratel grafický list v podobě mapy Velké Moravy," přiblížil Synek.

stezkajádrem projektu je rozvoj spolupráce s blízkými regiony, které byly součástí Velké Moravy. Využitím příběhu Cyrila a Metoděje směřuje k oživení cestovního ruchu

Nově se také zájemci pokochají velkoplošnými fotografiemi Pavla Francána. Ten ve své tvorbě zpracovává tematiku staré duchovní architektury střední a jihovýchodní Evropy. Především se soustředí na místa, kde svou stopu zanechali Cyril a Metoděj. S autorem se příznivci umění setkají dvacátého devátého srpna. Beseda je součástí akce Veselé a hravé loučení s prázdninami. „V polovině září zahájíme výstavu velkoformátových reprodukcí církevních kulturních památek středověku," popsal Synek. Obdivovat památky Velké Moravy mohou milovníci historie každý den. Výjimečně má nyní hradiště otevřeno i v pondělí, a to od půl jedenácté do půl třetí. (nen)