Kolem kněžiště pracují archeologové a poodhalují staré místo posledního odpočinku, kde místní pohřbívali své blízké od středověku zřejmě až do osmnáctého století.

„Objevili jsme tady lidské pozůstatky, které patřily jak dětem a dospělým, tak i starší lidem. Mrtví ale nemají většinou žádný přídavek. Byli tak pohřbíváni zřejmě jen v jednoduchém oblečení, které se nám však nezachová,“ řekl archeolog Libor Kalčík z mikulčické výzkumné základny Archeologický ústav akademie věd.

Z chudé výbavy přibližně třiceti lidí se tak v úzkém výkopu objevily jen růžence s jednotlivými křížky, zřejmě mosaznými, a ojediněle také knoflíky. A pak rovněž železné hřebíky z rakví. Lidské kosti čeká antropologická expertíza v Praze.

Aqua v parku Kyjov a uzavřená část ulice Mezivodí druhé červnové úterý 2023.
VIDEO: Nové koupaliště otevřou v Kyjově později, Mezivodí bude zavřené déle

„Pohřebiště ve vesnických lokalitách nebyla do nedávné doby příliš zkoumána. Současný výzkum by nám tak mohl více prozradit o tehdejší populaci. Doufáme, že získáme i nějaké peníze na to, abychom mohli provést analýzy, které by nám pomohly s datací zdejších hrobů,“ sdělil archeolog.

S kolegy objevili za okrajem hřbitova ještě velkou, zřejmě skladovací až třímetrovou jámu, která mohla mít i vlastní vchod.

Záchranný výzkum u kostela svatého Jakuba archeologové zahájili ve druhé polovině května, a to v souvislosti opravami zdejšího chrámu, který od gotiky prošel mnoha úpravami i s přístavbami. Od roku 1958 je památkově chráněný.

Zdroj: Deník/Petr Turek

„Už se provedlo statické sepnutí. Předtím ale, než se přistoupí k samotné fasádě, se musí od kostela odvést voda. Jakmile se začaly dělat trasy pro položení kanalizace, tak se u kostela objevily lidské kosti, tedy v místech, kde se v minulosti pohřbívalo. Stavba se tak zastavila a nastoupili archeologové,“ informoval Radim Šťastný z Národního památkového ústavu.

Farnosti se tak náklady na opravy navýší. „Práce na odvlhčení zdiva a obnově fasády bychom rádi měli hotové v letošním roce, ale uvidíme, jak ještě dlouho potrvá archeologický průzkum,“ doplnil administrátor zdejší římskokatolické farnosti Pavel Lacina.

Požár ve Ždánicích zaměstnal hasiče po celou noc.
Zraněných hasičů přibývá. Po požáru fabriky ve Ždánicích mají problémy s kůží

Želetice datují první písemnou zmínku o obci k roku 1131. Jádro kostela svatého Jakuba pak historik umění a památkář Miloš Stehlík zařadil do závěru třináctého století. Nejstarší částí ze zbytku původního kostela je podle všeho gotické kněžiště s vítězným obloukem.

Nový hřbitov se nachází u silnice k Nenkovicím, a to od první poloviny devatenáctého století.