Odborníci tam začali pracovat před měsícem a prozkoumali už stovky objektů z různých období. „Většina nalezených objektů tvoří vyšší struktury, což jsou tehdejší domy. Máme například zachycený úžasný celý půdorys třicet metrů dlouhého domu, který patří pravděpodobně kultuře s lineární keramikou," zmínil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Archeologové našli také několik sídlištních komponent z doby kamenné. „Setkáváme se zde s jižní větví popelnicových polí, kulturou velatickou, kterou následně v pozdní době bronzové vystřídala slezská kultura ze severu. Pohybujeme se tedy v území, které tvořilo trychtýř, kde se kultury krásně prolínaly," podotkl Popelka.

Vzácným nálezem jsou podle Popelky i hrnečky z pozdní doby kamenné a také například žárový hrob u Nedakonic, který ukrýval sedm neporušených nádob z doby bronzové.

Po dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem se řidiči poprvé projedou v roce 2024. „Součástí stavby je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce asi půl kilometru," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Předpokládané náklady jsou 2,6 miliardy korun bez daně. Předpoklad zahájení stavby je letos na podzim.