„Před dvěma lety jsme byli jedna z jednadvaceti škol z celé republiky, která získala titul Eko škola,“ přibližuje učitelka biologie a chemie na Základní škole Vančurova Jindřiška Frídlová.

Tehdy mezinárodní projekt, jenž se jmenuje Eko škola a pořádá ho a u nás koordinuje pražské sdružení Tereza, teprve začínal. Účastní se ho třicet zemí světa a patnáct tisíc škol. „Letos nám oznámili, že jsme titul opět obhájili,“ oznamuje nadšeně učitelka Frídlová.

Než k tomu však došlo, do školy přijeli auditoři. „Uskutečnili pětihodinový audit, při kterém prošli školu a monitorovali, jakým způsobem se chováme k životnímu prostředí. Dívali se, jestli třídíme odpad, jestli vyrábíme bioodpad, sbíráme baterie, hliník či sklo ve třídách,“ popisuje učitelka. Jak vysvětlila, celý projekt takzvané ekologizace školy se zaměřuje na čtyři oblasti: vodu, odpady, energie a vnitřní a vnější prostředí školy.

Samozřejmostí v ZŠ Vančurova je třídění odpadu. V každé učebně či kabinetu jsou umístěné nádoby na třídění. Děti dokonce zajímavým způsobem vyrábějí kompost. Získávají ho díky žížalovníku – speciálnímu kompostéru, který škole darovala hodonínská radnice. Základem je přitom vytřídit bioodpad, proto žížalovník používají nejen děti, ale také kuchařky. Ukládají do něj ohryzky, ale i zbytky z kuchyně.

V kompostéru se pak odpad přeměňuje na humus. „Děti pečují o žížaly a kompost pak používají třeba do květináčů,“ upozorňuje Frídlová. Její žáci se ale snaží i o úsporu elektrické energie. To nejmenší, co pro to mohou udělat, jsou například cedulky s nápisy Nezapomeň zhasnout, které umísťují k vypínačům. „Zapojil se i školník, který dělá různé vychytávky, aby se ušetřila energie u některých přístrojů, jež vybavil spínačem,“ vyjmenovává.

Dalším příkladem, jak se chovat ekologicky, je sběr papíru, ve kterém škola loni mezi ostatními v Hodoníně vyhrála, nebo třeba vybudování venkovní učebna, jíž ZŠ Vančurova díky přízni města a sponzorů dokončuje ve svém areálu. Díky ní se budou moc děti učit přírodovědě a poznávat druhy rostlin z vlastní bio zahrádky přímo v přírodě.

Hnacím motorem všech eko aktivit je eko tým. Tvoří ho děti, ale také učitelé, školník, uklízečky, ředitel školy i místostarostka Hodonína. „Organizuje soutěže, starší spolužáci kontrolují mladší, jestli třídí odpady, vyhodnocují to a za vše děti odměňují. Odměnou pak třeba je, že ti nejlepší jedou lodí na botanickou exkurzi,“ doplňuje Jindřiška Frídlová. Děti si také samy sepsaly, jak by se měly chovat k přírodě, aby byla škola přátelská k životnímu prostředí. Vytvořily takzvaný eko kodex, který si vyvěsily na nástěnku a snaží se ho dodržovat.