„Soutěž se bude skládat ze dvou částí. Tou první je literárně– dramatická část na téma Kdyby měl Masaryk internet. Druhou pak výtvarná část s názvem I Masaryk byl kluk,“ upřesnila kategorie vyhlašované soutěže o hezké ceny ředitelka Městské knihovny v Hodoníně Hana Šimonová.

Přijímání soutěžních prací bude podle ní probíhat od 4. ledna příštího roku do 30. dubna 2010, a to na hlavní budově knihovny i na pobočce Brandlova 81 v Hodoníně. Přitom je možné poslat soutěžní práce na uvedené adresy také poštou.

„Součástí odevzdaného díla musí být příloha obsahující název díla, kategorii, jméno, příjmení a věk autora, adresu a telefonický kontakt,“ vyzvala Šimonová. Jedna osoba nebo kolektiv se může zúčastnit obou částí, tedy výtvarné i literárně–dramatické.

„Vyhodnocení soutěže na stránkách knihovny proběhne v červnu 2010,“ upřesnila termín zveřejnění výsledků ředitelka knihovny. Bližší informace na www.knihovna–hod.cz.