Hlavním přínosem jsou rychlejší výsledky. „Dříve jsme totiž některé specifické vzorky museli denně posílat do soukromých laboratoří v Brně. S rozšířením diagnostiky se sice navýší náklady potřebné pro nákup nových setů, výkony ale uhradí zdravotní pojišťovny. Navíc nám odpadne úhrada institucím, kterým jsme za vyšetření dosud platili,“ uvedl primář Rostislav Kotrla.

Kromě žloutenky A, B, C tak mohou kyjovští laboranti diagnostikovat i pohlavně přenosné nemoci či dětské infekce. „Takto široké portfolio sérologických metod je u laboratoří klinické biochemie okresního typu spíše výjimečné,“ upozornil mluvčí nemocnice Filip Zdražil s tím, že výsledek je známý zpravidla ještě týž den od doručení vzorku. „Nová vyšetření jsme nabídli všem našim oddělením a ambulancím, ale i obvodním lékařů a specialistům v regionu,“ doplnil Kotrla.

Vyšetřit mají každý vzorek, který lékaři objednají. Ročně provedou na kyjovském oddělení klinické biochemie více než milion vyšetření.