„Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pátek zrušila svá opatření ke stažení více než milion litrů vína z Templářských sklepů Čejkovice z trhu, a to poté, co Templářské sklepy proti opatření podaly námitky,” informoval mediální zástupce čejkovické společnosti Svatopluk Bartík.

S tím však Státní zemědělská a potravinářská inspekce nesouhlasí a uvádí, že vydala jen nové znění opatření.

„Ředitel inspektorátu v Brně na základě podaných námitek rozhodl o tom, že by bylo vhodné zpřesnit uložená opatření tak, abychom zajistili v maximální možné míře náročné procesní požadavky stanovené právními předpisy, které kontrolované osoby často využívají ke zpochybnění rozhodnutí správních orgánů při soudním přezkumu,” reagovala za inspekci Petra Hoferková.

Inspekce si tak stojí za rozhodnutím, že Templářské sklepy měly do devatenáctého listopadu stáhnout všechny láhve s vínem označeným jako jakostní odrůdové a odrůdové tuzemské provenience ročník 2009. „Zjistili jsme, že firma klamavě označila vína co do jejich původu a nevedla řádně vinařskou evidenci. Termín pro stahování nevyhovujících vín z tržní sítě rovněž zůstal zachovaný,“ uvedla Hoferková. Ta dále doplnila, že pokud Templářské sklepy nesplní nařízení inspekce, ta je může pokutovat.

Kdo porušil zákon?

Podle Teplářských sklepů však inspekce porušila zákon, a to hned dvakrát. Poprvé v momentě, kdy zveřejnila informace o průběhu šetření ještě před jeho ukončením.

„Státní zemědělská a potravinářské inspekce svá tvrzení o stahování vín, která zveřejnila minulé úterý, prezentovala jako kategorická a konečná, přitom ani do pátku devatenáctého listopadu nevstoupila v právní platnost a Templářské sklepy tak nejsou povinné zboží stáhnout,“ uvedly Templářské sklepy v tiskovému prohlášení. V něm dále stojí, že zveřejnění této nepravdivé informace společnost hrubě poškodilo, neboť vyvolalo paniku na trhu,

Hoferková však míní, že k porušení mlčenlivosti ze strany inspekce nedošlo. „Zákon nám naopak ukládá povinnost poskytovat informace o výsledcích naší činnosti, které jsou důležité pro ochranu spotřebitele. Státní zemědělská a potravinářská inspekce tedy poskytla objektivní informace o výsledku kontroly vztahující se ke konkrétnímu porušení,” argumentovala. Mlčenlivost se podle Hoferkové vztahuje na jednotlivé pracovníky jako na fyzické osoby, nikoliv na správní úřad jako celek.

Druhým porušením zákona je pak podle Templářských sklepů to, že kontrola inspekce trvá nyní už o tři měsíce déle, než zákon ukládá. Každá kontrola má totiž podle správního řádu, jak tvrdí mediální zástupce Bártík, trvat maximálně šedesát dnů. „To je zcela jednoznačně porušování základní zásady vedeného řízení, a to zásady rychlosti a hospodárnosti,” mí­ní.

Templářské sklepy uvedly, že prověřovaly původ vína prostřednictvím on-line registru vinic ministerstva zemědělství. „Templářské sklepy Čejkovice kontrolovaly vždy pečlivě každou dodávku, a tak řádně splnily svoji zákonnou povinnost kontrolovat původ všech nakupovaných hroznů,“ tvrdí čejkovická společnost. Ta už celou kauzu předala právníkům. Podle generálního ředitele Templářských sklepů Pavla Pastorka je už nyní jasné, že společnost pocítí kvůli této kauze ztráty. „Snažíme se všem situaci vysvětlovat a říct, jaká je skutečnost. Vypadá to, že se nám to zatím daří, ale pochopitelně určité ztráty budou,“ uvedl Pastorek.