„Jde o ukázku žňových prací tak, jak je vykonávali naši předkové v minulém století. Ukázky zpestří písně ženců, scénky, dechová a cimbálová muzika a další program," vysvětluje jedna z organizátorek Helena Klubusová.

Akci organizátoři spojili s připomínkou výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Program začne v deset hodin dopoledne v kostele svatého Václava. Tam se uskuteční koncelebrovaná mše svatá východního obřadu – Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého, kterou povede více kněží.

Druhá část programu se odehraje na poli za Myslivnou u Kyjovské cesty. Diváci tam uvidí, jak dřív lidé žnuli obilí srpem nebo sekli kosou. Také se dozví, jak se vázalo obilí do snopů, jak se snopy nakládaly na žebřiňák a odvážely k výmlatu. Ženci zazpívají tradiční písně. Děti zase předvedou, jakými hrami se tehdejší mládež bavila.

Potom se průvod s dechovou hudbou projde k sousoší svatého Cyrila a Metoděje, které čeká na požehnání, stejně jako dožínkové věnce a kytice. Po vystoupení mužského sboru Vox Vini, proslovu a modlitbě vyrazí průvod ke Slovácké chalupě. Tam ženci předají dožínkový věnec hospodáři.

Poté budou pokračovat v historických ukázkách mlácení obilí cepy. Předvedou figurování nebo jak se obilí vymlacovalo mlátičkou. Pro pobavení si organizátoři připravili dvě scénky. Návštěvníci také zažijí dožínky s audamášem a zábavu s cimbálovou muzikou. „Od jedné do pěti odpoledne si návštěvníci mohou prohlédnout Slováckou chalupu. U ní bude také výstava drobného zvířectva, kterou pořádá Český svaz chovatelů v Dolních Bojanovicích při příležitosti padesátého výročí vzniku organizace," upozorňují organizátoři. Celou akci pořádá Muzejní spolek a obec Dolní Bojanovice. „Pořad navazuje na ukázky historických žní z let 2004, 2006 a 2008," dodává Helena Klubusová.

RADKA KŮŘILOVÁ