„Roky se mluví o nové výstavbě na Bukovanské a pořád se to táhne,“ připomněl jeden z dotazovaných Martin Kolečkář. Při hledání dalších chyb ale tápal stejně jako ostatní oslovení. Nakonec většinou řekli, že Kyjov se jim líbí tak, jak je.

Pokud ovšem dostanou nápad, jak k nové výstavbě bytů pomoci, mohou poradit. Obyvatelé Kyjova se teď totiž mohou zapojit do vymýšlení toho, co se v Kyjově v příštích letech změní. Vybízí je k tomu sama radnice a nabízí k tomu speciální formuláře.

Mohou to být i drobnosti. „Osvětlení na hřbitově. Mimo léto tam hodně lidí potřebuje zajít i za tmy a bojí se,“ napadlo například dalšího z oslovených.

Lidé v Kyjově si občas také postěžují, že v zimě musí za koupáním do Ratíškovic. Svěřit se mohou i s tím. Nestačí ale jen zavolat na radnici a říct: „Postavte krytý bazén, nemám se v zimě kde koupat.“ Navrhovatel musí svůj nápad rozumně formulovat, zdůvodnit a nastínit i případné náklady. Kdo si s tím nebude vědět rady, může se přijít poradit.

„Samozřejmě jsme počítali s tím, že ve formulářích jsou věci, které ne každý dokáže odhadnout. Náročnější požadavky mohou lidé přeskočit, nebo nás kontaktovat, abychom jim pomohli,“ uvedla koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Jana Jakubíčková.

Formuláře, které jsou online na městském webu i na vybraných místech po městě mají kolonky, kde autor myšlenky či nápadu na projekt nejen svou ideu stručně popíše, ale určí také, komu může být prospěšná, kde by bylo dobré ji provést, kolik času asi zabere uvedení do provozu či kolik to zřejmě bude stát.

Nejlepší návrhy se mohou dostat do Akčního plánu 2012–2014 určujícího kromě jiného, do čeho bude město v příštích letech investovat.

„Náměty mohou být zaměřené nejen na infrastrukturu či stavby, ale také například na aktivity rozvíjející lidské dovednosti,“ upřesnila Jakubíčková.

Uzávěrka pro podání námětů je 27. dubna 2012. Lidé se mohou kromě projektových nápadů podělit i o svůj návrh na motto motto města, které bude vyjadřovat poslání Kyjova na období 2012 – 2020.

Není to poprvé, co v posledních měsících kyjovská radnice oslovila obyvatele, aby se podíleli na změnách města. V září loňského roku měli možnost podílet se na tvorbě Strategického plánu rozvoje města Kyjova, a to prostřednictvím průzkumu veřejného mínění, v němž vyjadřovali své názory na život ve městě. Mohli se také vyjádřit, jak jsou spokojeni s prací městského úřadu.

„Tyto záležitosti nám zpracovává jedna firma a z jejích zkušeností vyplývá, že lidé v Kyjově měli zatím o tyto věci zájem více, než tato firma zaznamenala dříve v jiných městech,“ zmínil tajemník kyjovského úřadu Milan Jagoš.