S kácením prvních sto osmdesáti nebezpečných stromů začali arboristé před několika dny. „Bažantnici jsme zavřeli kvůli havarijnímu stavu dřevin a bezprostřednímu ohrožení návštěvníků. Uzavřena bude minimálně pro sezonu 2021,“ uvedl mluvčí státního zámku a milotický historik Václav Lunga.

Asi tři čtvrtiny stromů jsou tam jasany ztepilé. Právě ty se začaly vyvracet i lámat v kmenech. Kvůli napadení houbami voskovičkou jasanovou totiž odumírají větve v korunách a díky václavkám prostupuje hniloba kořeny. „Navíc se dřeviny nachází na stanovišti s vysokou hladinou podzemní vody, která zabraňuje prorůstání kořenů do větších hloubek,“ přiblížil další příčinu nestability mohutných jasanů Lunga. Některé stromy navíc napadli i bobři.

Aspoň částečné zpřístupnění zámecké bažantnice předpokládá v příštím roce. A to koridor k loveckému pavilonu. „Na procházky tam chodilo poměrně hodně lidí,“ podotkl starosta Josef Levek. Uzavření správci zámku řešili nejdříve pouze výstražnými tabulemi. Poté, co je někteří návštěvníci nerespektovali, došlo k současnému zahrazení cesty.

Bažantnice byla založena v první polovině osmnáctého století na hvězdici alejí, k nimž roku 1766 nechal tehdejší majitel zámku František Ludvík Serényi vybudovat střelecký pavilon. „Do současné podoby byla přeměněna ve druhé polovině devatenáctého století,“ připomněl historik.

Právě tehdy tady převládly jasany. Tento týden pokračuje kácení nebezpečných kusů a několik dalších stromů se dočká odborného arboristického ošetření. „Tento zásah je úvodní fází celkové regenerace milotické bažantnice. Na něj bude navazovat další fáze s tím, že prvotním cílem bude zpřístupnění trasy vedoucí z francouzské zahrady k loveckému pavilonu uprostřed bažantnice,“ vysvětlil Lunga.

V navazující druhé etapě se počítá s novou výsadbou, a to jilmů, dubů, lip i javorů. Obnova by měla být dokončená v roce 2023. „Tvar hvězdice se vytvoří alejemi,“ doplnil mluvčí zámku.