Dvůr vznikne nedaleko hřbitova. O jeho chod se postará nově najatý pracovník. „Dvůr bude otevřený asi třikrát týdně," řekl javornický starosta Jiří Hrbáč. Na podzim chce zažádat o dotaci, která může pokrýt většinu nákladů. Ty podle odhadů činí necelé tři miliony korun.

Obec zatím ještě nemá stavební povolení. K tomu potřebuje zajistit smlouvu o právu provést stavbu. Obecní zastupitelé ji už všemi hlasy odsouhlasili. „Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy," stojí v zápisu z posledního zasedání.