Hroby vykopali přímo ve druhém návštěvnickém pavilonu, který Masarykovo muzeum v současné době obnovuje. „Prováděli jsme výzkum, abychom dokázali zpevnit a zakonzervovat základy kostela. Naši předchůdci tady kopali v padesátých letech, kdy ještě neměli dostatečné zkušenosti,“ řekl vedoucí výzkumu Lumír Poláček.

Nález hrobů archeology přesto překvapil. Nejdříve byly dva. Dnes mají potvrzeny tři a mluví o tom, že by pod základy kostela mohly být i další. Stavba byla totiž v devátém století několikrát rozšiřována. Hroby, které původně ležely kolem kostela, se tak dostaly dovnitř.

„V okolí kostelů se v době velkomoravské pohřbívalo běžně. Významné osoby pak vkládali přímo dovnitř duchovního stánku,“ vysvětlil Poláček. Na otevřené hroby se přijela podívat komise odborníků. Ti také doporučí, zda mají být všechny znovu zakopány. Kvůli jejich významu je možné, že některý se stane součástí obnoveného pavilonu.

„Expozice bude otevřena prvního dubna. Na archeology však v žádném případě nenaléháme, aby do té doby ukončili výzkum. Naopak se domníváme, že jejich přítomnost bude pro návštěvníky velmi zajímavá,“ řekl František Synek z Masarykova muzea.