Zatímco dopad u vybraných potravin bude přibližně v celé republice stejný, u dodávek tepla se může lišit město od města. Pocítí jej ti, kteří odebírají teplo z dálkového zdroje. Například Hodonínu jej nejvíce dodává tamní elektrárna. „Pokud se zvedne DPH o deset procent, stejné procento zdražení se objeví v ceně tepla,“ uvedla jednatelka Městské bytové správy Hodonín Jana Bimková. Podle ní by růst cen v takovém případě zasáhl téměř celé okresní město, vyjma rodinných domků s vlastními kotli. „Téměř všechny bytové domy v Hodoníně jsou vytápěné centrálně,“ dodala.

Lépe vidí situaci jednatel společnosti Teplo Kyjov Miroslav Tychl. Upozornil ale, že v současné době jsou přesné odhady předčasné, protože ke schválení sazby DPH ještě nedošlo. „Pokud ale k sjednocení sazby dojde, teplo zdraží i v Kyjově,“ připustil.

Optimističtěji ale vidí výši zdražení. „Budeme jednat s naším hlavním dodavatelem, místní teplárnou, o úpravě cen. Pomalu nám právě končí nynější smlouva. V té nové bychom rádi dojednali snížení ceny právě proto, aby se co nejméně projevil nárůst z důvodu změny DPH,“ uvedl Tychl. Výhodou by se v budoucnu mohly stát také dodávky z plánované bioplynové stanice.

Pomůže konkurence

Další jednání plánuje jednatel Tepla Kyjov s plynárnami, protože část tepla bere firma i od nich. V tomto je podle něj proti aktuální vývoj cen ropy, kvůli kterému to údajně letos vypadá spíše na zdražování. V této oblasti ale existuje už na trhu konkurence, která může snahám o snížení cen v budoucnu pomoci.

Totéž zaznívá v médiích i od ekonomických odborníků. Upozorňují, že nejvíce se koncovým spotřebitelům projeví změna DPH v těch oblastech, kde funguje monopol určité společnosti. Konkurence může naopak pomoci, jako se to očekává právě u cen potravin, kde budou na dodavatele tlačit velké řetězce.

Další oblastí, kde ke zdražení v plné výši deseti procent pravděpodobně dojde, jsou pohřební služby. Hodonínským deníkem oslovené firmy v regionu to potvrdily. Veškeré činnosti s pořádáním pohřbů jsou nyní v desetiprocentní sazbě a skočily by na dvacetiprocentní.

Na Hodonínsku by tak mohl běžný pohřeb stát o sedm set až dvanáct set korun více. Ke zdražení dojde ale také například u stavebních prací či odvozu odpadů.

V druhém jmenovaném případě půjde přitom o změny, které budou vesnici od vesnice jiné. Kde je dnes cena už nevyhovující, zdražení se lidé zřejmě nevyhnou. Záležet bude ale také na vedení města či vesnice, jestli se rozhodně případné zdražení svozu částečně dotovat nebo najít peníze někde jinde.

„Město se bude snažit ceny za svoz odpadů nenavyšovat. Bude hledat finanční prostředky k dorovnání ceny,“ uvedl například starosta Kyjova František Lukl.

Nárůst cen se může promítnout také v místní hromadné dopravě, která je v Jihomoravském kraji zajišťovaná centrálně v systému IDS. Těžko tedy počítat s vlivem konkurenčního prostředí.