„Kdyby se to podařilo, brala bych to jako obrovskou čest, že si této starobylé slavnosti všimli ti, kteří ji mohou zařadit mezi světové unikáty,“ uvedla Marie Holcmanová, která je už dlouhé roky spolupořadatelkou jízdy ve Skoronicích. Podle ní se zapsáním na seznam UNESCO může dostat největšího ocenění těm, kteří se o zachování zvyku starají či starali. „Určitě se ale nic zásadního ve Skoronicích nezmění. Lidé budou Jízdu králů pořádat stále se stejnou chutí a láskou, ať už v seznamu bude nebo ne,“ dodala Holcmanová, která žezlo pořádání převzala před lety po svém otci.

Podle zástupkyně ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Vlasty Ondrušové, která se jednání konaného v Indonésii účastní jako delegátka, má Jízda králů šanci uspět.

„Naději skutečně má. Mimo jiné proto, že její nominace byla posvěcena odbornou komisí a navíc formální odborné zpracování nominace bylo označeno spolu s dalšími sedmi nominacemi z různých zemí světa jako vynikající,“ uvedla před odjezdem Ondrušová.

Známá lidová tradice Jízda králů se koná v Hluku, Kunovicích, Vlčnově a Skoronicích na Slovácku. O zapsání na seznam světového dědictví usiluje už několik let. Podle organizátorů jízd by zapsání do seznamu bylo především odměnou pro místní komunity lidí, kteří o Jízdu králů pečují a předávají ji dalším generacím. Zápis do seznamu by mohl napomoci i zvýšení turistického ruchu v oblasti.

V případě úspěchu by se na seznamu objevila už druhá tradice ze Slovácka, první byl mužský lidový tanec verbuňk, který na seznamu UNESCO figuruje od roku 2005.