Méně, ale kvalitního bude vína z letošní úrody hroznů. I když řada pěstitelů révy hlásí nižší úrodu kvůli špatnému počasí, kvalitu hroznů si chválí.

Vinice letos poškodily především deště v období květu hroznů a pak kroupy. „Vinná réva měla už od počátku menší násadu a pak řada odrůd kvetla v době dešťů. Do toho navíc přišly v jižních oblastech Znojemska kroupy. Vloni ale byla sklizeň o čtvrtinu nad průměrem. Letos tedy musíme počítat zhruba se čtvrtinovým propadem ve srovnání s průměrným rokem,“ uvedl ředitel společnosti Znovín Znojmo Pavel Vajčner.

Znojemská vinařská oblast patří mezi nejpostiženější. Vajčner odhaduje, že oproti minulému roku bude padesátiprocentní propad v množství očesaných hroznů. „U červených odrůd zbude dokonce jen třetina,“ řekl Vajčner. Dodal, že letošní rok nebude špatný pro producenty vín. Horší to budou mít pěstitelé. Deště postihly například i úrodu vinaře Radomila Balouna z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

„Některé odrůdy, zejména Svatovavřinecké, Tramín, Rulandské šedé a Neuburské, jsou postižené napříč celou Moravou. Nejen na Velkopavlovicku. Přišly bouřky, napršelo do květu a opylení bylo menší,“ popsal negativní dopad počasí vinař Radomil Baloun z Velkých Pavlovic.

Podobnou zkušenost má i jeho kolega Ladislav Macek, který pěstuje víno na Hodonínsku. „Původně se zdálo, že bude velká úroda, ale u některých odrůd kvůli dešti hrozny neodkvetly v celé své velikosti. Budou tak mít menší zrníčka,“ popsal soukromý vinař z Milotic.

Ne všichni jihomoravští vinaři si však na počasí stěžují. Deště totiž byly často jen lokální. Například pěstitel Štěpán Maňák z Žádovic na Hodonínsku vidí letošní úrodu v porovnání s předcházejícími lety jako průměrnou. „Letos je to tak akorát. Nemuseli jsme ani vystřihávat hrozny, abychom podpořili cukernatost,“ zhodnotil majitel vinařství Maňák.

V podobném duchu mluví i předseda Svazu vinařů České republiky Jiří Sedlo. „Úroda vína v Česku se momentálně jeví až o třetinu menší než loni. To ale byla nadúroda. Výnos z hroznů je sice nižší než dlouhodobý průměr, ale na druhou stranu začaly plodit některé nové plochy. A co se týče kvality vín, měla by být výborná,“ zhodnotil Sedlo.

Prodejci se proto následků dešťů a krup neobávají. „U nás se to určitě neprojeví. Vína máme od pěstitelů z celé Moravy,“ poznamenal majitel Moravské vinotéky v Brně Vladimír Adámek.