První polovina letošního roku byla srážkově spíše nadprůměrná. „Od června však dochází k silnému prohlubování srážkového deficitu, který činí již sedmdesát milimetrů. Průměrné množství srážek v povodí Moravy a Dyje bylo k pondělku tři sta třicet milimetrů, což je asi osmdesát procent normálu,“ upřesnil Tomáš Kříž z Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy.Stav půdního sucha.Stav půdního sucha. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: se svolením Povodí Moravy

Spolu s nízkými srážkami a vysokým teplotami přichází i razantní pokles průtoků na řekách. Většina toků, především v povodí Moravy, má vodnosti nižší, než třicet procent měsíčního průměru.

Pítko v Hodoníně u vlakového nádraží.
VIDEO: Proti tropickým vedrům nabízí Hodonín dvě mlžící brány a tři pítka

Až na výjimky jsou významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje plné nebo téměř plné. „Naplněnosti zásobních prostor se pohybují od devatašedesáti do sta procent. Nižší naplněnost mají s osmapadesáti procenty nádrže Letovice na Blanensku z důvodu probíhající rekonstrukce a se čtrnácti procenty nádrž Znojmo kvůli plánované opravě. Hladiny jsou převážně setrvalé nebo mírně klesající,“ doplnil Kříž.

Srážkový deficit v roce 2023.Srážkový deficit v roce 2023. Zdroj: se svolením Povodí Moravy

V souvislosti s hydrologickou situací platí opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území vybraných obcí, měst nebo jejich části. Týká se to například i Boskovic a Blanska.

Vodohospodáři vyzvali obyvatele, aby k problému sucha přistupovali více zodpovědně a dodržovali nastavená pravidla. „Vodárenské i další povolené odběry z významných nádrží jsou v současné době plně zabezpečeny a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích,“ dodal Kříž.

Aktuální stav na nádržích.Aktuální stav na nádržích. Zdroj: se svolením Povodí Moravy