Přístroj se skládá z obrazovky, na níž se objeví otázka, a z hlasovacího zařízení, na němž lze podle vybrané odpovědi zmáčknout jedno ze čtyř barevně odlišených tlačítek. K první otázce se šlo vyslovit již včera dopoledne a Hušek tak byl jedním z prvních, kdo přístroj využili. Otázka zní: Jste pro úbytek parkovacích míst na Masarykově náměstí a jejich přesun za kulturní dům? „Já jsem pro redukci stojících aut na náměstí. To teď totiž připomíná spíš jedno velké parkoviště," vysvětlil svou volbu Kyjovjan.

Velkou část Masarykova náměstí zabírají právě místa pro auta. To s sebou nese i zvýšený provoz. Radnice se proto snaží o větší využití parkoviště za kulturním domem. Tento rok tam už zavedla i první hodinu stání zdarma, nyní se řeší rozšíření o plochu skate parku. Ten se přesune k pálenici do Nětčic. Více parkovacích míst za kulturním domem by pak znamenalo méně parkovacích mít na náměstí.

Anketní přístroj na kyjovské radnici tak doplní internetové dotazování na portálu e-participace, kam se dá dostat i přes městské stránky. Na tomto serveru je již osm vyhodnocených anket. Nejvíce vyjádření je u otázek týkajících se využití bývalého areálu mlékárny, kam své názory zaslalo na čtyři sta lidí.

Zájem byl i o budoucnost mobilního kluziště na sezonu 2016/2017 s třemi sty odpověďmi. „Ankety zveřejňované na webu se nám sice osvědčily, zapojují se do nich ale především mladší lidé, kteří jsou v každodenním kontaktu s internetem. Prostřednictvím mechanického hlasovacího přístroje chceme získat názor i jiných skupin obyvatelstva," uvedl kyjovský starosta František Lukla.

Tím jsou myšlení i lidé, kteří nemají přístup k internetu či si počítačem nerozumí. Hlasování je jednoduché. Stačí vzít do ruky ovladač s tlačítky, rozhodnout se pro správnou možnost a odpovídající tlačítko stisknout. „Je to nejspíš jediný přístroj svého druhu v celé zemi. Město nestojí nic, jako součást pilotního provozu, kdy se město Kyjov dostává do role jakéhosi „pokusného králíka", ho firma Yeseter z Prahy poskytla bezplatně," sdělil mluvčí radnice Filip Zdražil.

Myšlenku kladně ohodnotila i opoziční zastupitelka Barbora Lungová. „V anketách se sice vyjadřuje jen několik stovek lidí, ale čím větší informovanost, tím lépe," pronesla Lungová.