Humanitární aktivity Omegy se s každým rokem postupně rozrůstají. Nejrozšířenější službou je sběr ošacení, obuvi, ložního prádla a dalších věcí osobní spotřeby, které pomáhají jak místním sociálně slabším, tak lidem pod diakonií Broumov.

Členům tohoto sdružení, převážně penzistům, kteří pracují dobrovolně bez nároku na jakoukoli odměnu, nepotřebné věci lze nosit do sídla Omegy každé úterý.

Omega v současné době také umístila kasičku pod vánoční strom na náměstí v Kyjově. Tady může kdokoliv dobrovolnou finanční částkou podpořit nadaci pro transplantaci kostní dřeně.