Novotného návrh zvítězil, i když vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák upozornil na problém s čísly orientačními. Levandulová byla totiž očíslovaná od jihu k severu až k číslici 24. Nová ulice bude naopak na tu stávající navazo    vat jižně od čísel 1 a 2. „Není vhodné pojmenovávat novou ulici rovněž jako Levandulová, neboť není možno žádným způsobem zajistit posloupnost orientačních čísel. Proto doporučuje stavební úřad jiné pojmenování této ulice," uvedl Novák.

Hodonínský zastupitel zároveň doplnil, že označování domů čísly orientačními ale neupravuje žádný zákon ani vyhláška.

Před minulým hlasováním město uspořádalo anketu, v níž Hodonínští navrhli tři názvy Jasmínová, Jana Kubiše a Kasárenská. Posledně jmenovaná ale už existuje. O novém názvu se má rozhodnout 16. května.