Zatím sucho je ve fontáně na novém Masarykově náměstí v Hodoníně. Voda by z ní mohla prýštit už v polovině května, kdy chce radnice spustit její zkušební provoz.

„Musíme doladit všechny detaily, jako jsou voda v kašně, hudba a osvětlení. Veřejnost už sem chodí, ale o oficiálním otevření náměstí budeme ještě jednat,“ řekla místostarostka Zuzana Domesová.

Vydláždění náměstí a výstavba fontány patří k první etapě oprav. Ta zatím spolkla téměř dvacet devět milonů korun. Práce podle Domesové zbytečně zkomplikovali památkáři, kteří chtěli, aby náměstí bylo celé dlážděné.

„Neměli právo zasahovat do tohoto projektu, protože se nejedná o památkovou zónu, v čemž nám po našem odvolání dal za pravdu kraj. Kvůli nim jsme nedostali dotace a zbytečně se to celé zdrželo,“ podotkla místostarostka.

Kromě fontány přibudou v rozích náměstí menší vodní prvky pro osvěžení v parných dnech. Samotná kašna je ozvučená. Po obvodu náměstí jsou v dlažbě nápisy s významnými historickými letopočty. Prostor doplňují lavičky, květináče, nezbytné odpadkové koše a osvětlení.
Náměstí však radnice neopraví celé. Na trojúhelníkovou plochu vlevo před radnicí, která má zhruba sto padesát až dvě stě metrů čtverečních a sousedí s Národní třídou, položí pouze provizorní povrch.

„Důvodem je, že ještě v letošním roce bude společnost Vodovody a kanalizace Hodonín opravovat kanalizační stoku pod Národní třídou, tedy i pod tímto prostorem,“ vysvětlila mluvčí radnice Petra Kotásková.

Původně měla být kanalizace hotová již v loňském roce a oprava náměstí na ni měla plynule navázat. Jenže už při plánování rekonstrukce kanalizační stoky došlo k téměř ročnímu zpoždění. „Nutno dodat, že zpoždění nezavinila společnost Vodovody a kanalizace,“ upřesnila Kotásková. Radnice však byla s přípravami na rekonstrukci náměstí už tak daleko, že se rozhodla ji zahájit. A to i za cenu toho, že malou část dokončí definitivně až po kanalizaci. Tu chtějí Vodovody a kanalizace pokládat v létě v dohodnutém termínu po Svatovavřineckých slavnostech.
Nyní se už město připravuje na druhou část úprav. Ty se týkají zelené plochy kolem kostela. „Druhá etapa je zatím v přípravě pro územní rozhodnutí a řešíme prostorové návrhy této lokality,“ řekla Kotásková.

Původně mělo být náměstí hotovo dokonce už na konci roku. To se však nepovedlo, protože archeologové zde museli udělat záchranný archeologický výzkum. Zajistili zde mnoho unikátních předmětů.

„Nejdříve jsme odkryli základ jižní hřbitovní zdi, a díky tomu jsme mohli vymezit konec hřbitova. Poté jsme objevili mince, úlomky středověké i pravěké keramiky a také zvířecí a lidské kosti,“ uvedl archeolog z Masarykova muzea František Kostrouch.