Z třiadvaceti hlasujících byl koncem dubna proti této variantě pouze lídr Svobodných Petr Buráň. Právě on problematiku otevřel před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Trvajícím nájemním vztahem nelze požadovat snížení kupní ceny nemovitosti. Tímto způsobem je pak podnikatel zjevně zvýhodněný oproti jiným, kteří nemají možnost si zlevněnou nemovitost od města pořídit," napsal na úřad člen hodonínského kontrolního výboru.

Zároveň upozornil, že se město tak nechová jako řádný hospodář. „Prodá nemovitost se slevou tři a půl milionu korun, když by jinak mohlo vybírat nájemné," podotkl Buráň.

Místopředseda ÚOHS Hynek Brom na zastupitelovu žádost o právní pomoc v této problematice také odpověděl. „Pokud se v tomto případě jedná o podnikatele, fyzickou osobu, vykonávající ekonomickou činnost v souvislosti s nemovitostí, která je předmětem prodeje, měl by být prodej uskutečněný za tržních podmínek," uvedl místopředseda.

Obecně by podle něj nemělo být přípustné, aby se od kupní ceny stanovené v tržní výši odečtlo nájemné. „Takové jednání neodpovídá principu soukromého investora a zakládá výhodu kupujícímu. Prakticky každá výhoda plynoucí z veřejných rozpočtů je způsobilá narušit či ohrozit fungování soutěže," napsal Brom.

Posouzení konkrétního případu veřejné podpory přísluší podle něj Evropské komisi nebo vnitrostátnímu soudu. Úřad bude kontaktovat hodonínskou radnici s žádostí o poskytnutí informací.

V současnosti je ale ještě objekt ve vlastnictví města. Zájemce by totiž měl do poloviny srpna zaplatit dlužné nájemné. Pak může teprve podepsat ostrou kupní smlouvu. Zatím má jen smlouvu o budoucí kupní smlouvě, a to už od roku 2007.

Jeho právní zástupce obhajoval snížení ceny o nájemné tím, že již v minulosti bylo ustáleným zvykem, že majetek města byl potenciálním kupcům nejprve pronajatý. „Pravidlem přitom bylo, že nájemné se stanovilo jako symbolické ve výši jedné koruny a kupující zaplatil sjednanou kupní cenu. Nebo naopak nájemce platil obvyklé nájemné, avšak kupní cena byla stanovená jako symbolická ve výši jedné koruny," napsal právní zástupce před hlasováním zastupitelům.

Postup, kdy by zájemce měl zaplatit jak obvyklé nájemné, i sjednanou cenu, považuje za porušení principu rovného zahájení a legitimního očekávání.

Většina radních snížení kupní ceny o zaplacené nájemné doporučila a dvacet zastupitelů je s podmínkami schválilo.