„Sledování zaměstnanců a přístup ve smyslu, že každý je podezřelý, odmítáme. Jednak proto, že má mezi nadřízeným a podřízeným panovat určitá míra důvěry, která se pak pozitivně promítne do přístupu podřízeného k jeho práci. Jednak také proto, že šmírování tohoto rázu musí určitě v člověku vyvolávat strach z jakékoli jeho aktivity," napsala opoziční zastupitelka.

O anonymním dopisu si přečtěte ZDE

V srpnovém čísle měsíčníku městského úřadu, který má náklad přes deset tisíc výtisků, se k případu specializované kontroly provedené v dubnu a květnu vyjádřila starostka. „Cílem bylo nejen zjistit samotnou vytíženost počítačové techniky, případné nelegální softwary, ale také úřadem pořízené a placené licence posouzení nutnosti jejich dalšího nákupu a aktualizace. Kontrola dále zjišťovala vytíženost jednotlivých pracovníků a odborů jako celku," uvedla mimo jiné Grauová s tím, že kontrolní mechanizmus je z právního pohledu zcela legální.

Zároveň upozornila, že kontrola byla nechutně zneužitá některými opozičními zastupiteli a odkázala na to, že vyjádření zástupce dodavatele kontrolního softwaru mohou čtenáři najít na stránkách města. A tam je k vidění reakce na původní článek Iškové od jednatele firmy, která kromě jiného prováděla letos kontrolu nejen v Hodoníně ale i na Babišově ministerstvu financí.

Většina dopisu je ale spíše politickou polemikou. „Vaše komentáře o zbytečnosti či nemorálnosti námi poskytovaných služeb jsou urážkou týmu lidí, který pomáhá svým klientům rušit tisíce zbytečných pracovních míst, z nichž mnohá jsou (či byla) placená z peněž daňových poplatníků," napsal reakci jednatel firmy Karel Doležal.

Opoziční zastupitelka následně na webu Svobodných kritizovala starostku za zneužití radničního měsíčníku. „Já jsem umístila článek na internet, kde si ho mohl přečíst jen ten, kdo na něj klikl a kdo se o opoziční názor sám aktivně zajímá, zato starostka vecpala svůj názor do všech domácností v Hodoníně," uvedla Išková.

Pozastavila se také nad médiem pro uveřejnění reakcí jednatele. „To, že na webových stránkách města, které také slouží k informování občanů, umístí názor na můj článek soukromého subjektu, jakéhosi jednatele firmy z Prahy, který s vedením města nemá vůbec nic společného, považuji za vrchol zneužívání veřejných médií," dodala zastupitelka.