„Soud se nevyrovnal s námitkami obcí, dokonce některé obce ani nevzal jako účastníky řízení,“ přiblížila senátorka a odpůrkyně těžby Anna Hubáčková hlavní důvody toho, proč byla za obce podaná kasační stížnost.

I hodonínské Vodovody a kanalizace, které byly na straně žalobců společně s obcemi a krajem, jsou k ortelu krajských soudců kritické. „Samotné zrušení rozhodnutí však není možné vnímat jako vítězství, jelikož samotná podstata problému – a to reálné zvýšení rizika pro zdroj pitné vody zásobující 140 tisíc obyvatel – nebyla v podstatě vůbec řešena,“ stojí ve veřejném prohlášení vodovodů.

Upozorňují také na to, že odborné materiály, které poukazují na faktické chyby klíčového posudku i dříve zpracovaných podkladů těžaře nebyly vůbec vzaty v potaz.

Žalovaný báňský úřad se proti rozsudku neodvolal. „Možnosti kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu jsme nevyužili,“ potvrdil v úterý mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek.

Nejzazším termínem pro podání kasační stížnosti byl poslední listopadový den. Tuto možnost odvolání proti rozsudku o stanovení dobývacího prostoru mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem nezvolil ani těžař. „Povolovací proces k záměru u Uherského Ostrohu se táhne již tolik let, že se v něm málokdo vyzná. Správní orgány zároveň čelí značnému tlaku médií a dotčené veřejnosti. I proto jsme se rozhodli nepodat kasační stížnost a nechat Český báňský úřad v klidu znovu rozhodnout, přestože s některými důvody, proč soud žalobě vyhověl, nesouhlasíme,“ sdělil advokát zastupující společnost České štěrkopísky Tomáš Uherek.

Vodovody a kanalizace Hodonín samotné důvody zrušení rozhodnutí vnímají jako v podstatě formální záležitost, která zřejmě těžaři situaci příliš nezkomplikuje. „A bude schopen se s ní vypořádat,“ vyjádřili se zástupci vodovodů.

Řada z účastníků řízení přitom považuje důležité to, jak se soud dívá v kauze na otázku veřejného zájmu. „Jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin jsou primárně veřejným zájmem,“ stojí v odůvodnění rozsudku. Jak ale Deníku sdělila senátorka Hubáčková, po schválení aktuálního pozměňovacího návrhu vodního zákona, by byla prioritní právě pitná voda.