Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice najdete ZDE

Ždánicko bylo na zaniklé osady „bohaté“. Jednou z nich byly i Bohutice. Připomínají se už roku 1368 jako pusté. Zpustly tedy dříve, než Slovácko zasáhly hlavní válečné boje, po kterých zanikla většina už dnes neexistujících osad.

„Ležely u Archlebova. Roku 1337 prodal Čeněk z Bučovic dva rybníky v Bohuticích,“ zmiňuje v knize Zaniklé osady na Moravě v dobách feudalismu historik Vladimír Nekuda. Jako pustou ves ji dokumenty podle Nekudy uváděly po celé 16. století. Pole zaniklé osady užívali poddaní městečka Archlebova.

„Ves ležela jižně od Archlebova, kde je dnes trať Bohutsko,“ upřesnil v knize Kyjovsko historik Rudolf Hurt. I on zmiňuje rok 1368 jako rok, kdy byly Bohutice bezpečně pusté.

Byly tak uvedené toho roku v listině, ve které ji Přech z Uhřic spolu se sousedními Dražovicemi a Šenhofem (další ze zaniklých obcí na Ždánicku – pozn. red.) prodal Pavlovi z Holštejna. Od jeho dědice Voka z Holštejna ves koupil v roce 1386 Bohuněk řečený Huhňa a Mirek, bratři ze Smrčan.

„Pusté plochy bohutické se daly nejlépe využít založením rybníků, které se roku čtrnáct set třicet sedm uváděly jako příslušenství Nenkovic a šenhofského dvora,“ píše Hurt. Podle Nekudy ovšem k založení rybníků došlo až na konci 16. století.

Památkou na Bohutice jsou podle Hurta tratě Bohucky Vrchní a Dolní u Archlebova a Bohucka Dražovská u Dražůvek.

Jelikož jižně od Archlebova je jeden rybník dodnes, lze se domnívat, že jde o jeden z těch, které byly založené na území zaniklých Bohutic.

Vážení čtenáři, seriál Zaniklé vesnice najdete také v tištěné podobě každé úterý v Hodonínském deníku Rovnost.