Ocenění předával první říjnový den brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul. „Otec Josef Zouhar je jedním z mých nejlepších a nejstarších spolupracovníků, vyniká věrností a obětavostí. A to nejen v pastorační práci jakožto farář a děkan, ale také jako zodpovědný za diecézní charitu. Velmi cenný byl jeho přínos jakožto člena kněžské rady a sboru poradců,“ uvedl biskup Konzbul.

Zástupci biskupství připomněli, že vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice zavedl v roce 1888 papež Lev XIII. Od té doby ho papeži udělují kněžím i laikům. Jde o nejvyšší papežské vyznamenání svého druhu. Pro brněnskou diecézi jde o vůbec první.

Malérečky ze Šardic na Řemeslných dnech na nádvoří hodonínského zámečku.
Malérečky ze Šardic ozdobily Hodonín. Stvořily květy ze sklářského písku a mouky

Josef Zouhar

  • Narodil se 8. října 1943 v Senetářově na Blanensku.
  • Pochází z devíti sourozenců, kněžími bylo i jeho šest strýců.
  • Po absolvování střední školy v Blansku nastoupil v roce 1960 do olomouckého kněžského semináře.
  • Po kněžském svěcení v roce 1968 začínal jako kaplan v Jedovnicích, později působil ve farnostech v Moravské Nové Vsi, ve Ždánicích, v Lovčicích u Kyjova, v Hodoníně, Lužicích a Mikulčicích.
  • V roce 2006 ho už jako hodonínského děkana papež Benedikt XVI. menial kaplanem Jeho Svatosti.
  • Mezi lety 2002 a 2021 také zastával funkci prezidenta Diecézní charity Brno a v současnosti je biskupským delegátem pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi.