Dodal, že práce byly v plánu již na minulý rok. Opravy zahrnou i okolí zastávek, přibudou také nové informační tabule. Renovace se má dočkat i fasáda místní sokolovny, termín zahájení prací však zastupitelstvo obce prozatím neurčilo, jelikož je sokolovna často využívaná.

BARBORA SKOČÍKOVÁ