Folklorista Jan Pavlík považuje za velmi, že autoři publikace rozšířili galerii sběratelů i o ty, jimž v procesu tradování kulturního odkazu našich předků patří podle něj to nejčestnější místo, oni pamětníci, zpěváci a muzikanti, od nichž čerpali a čerpají sběratelé klenoty lidových písní. „Jejich životopisná data uvádí v úvodu sbírky autorka Klára Cisaríková. U každé písně je vždy uveden sběratel s rokem či obdobím zápisu," uvádí folklorista.

Jak je patrné z úvodních poznámek obou autorů, Kláry Cisaríkové a Rostislava Marady, jejich záměrem bylo vytvoření sbírky písní zpívaných v oblasti jižního Kyjovska, s použitím písňových sběrů uložených v Etnologickém ústavu v Brně, doplněných novými sběry od současných pamětníků, zpěváků a muzikantů z oblasti jižního Kyjovska. Novým aspektem v koncepci tohoto zpěvníku je zařazení takzvaných nových lidových písní, které se dnes běžně u hudebních zábav zpívají. Jak je ve zpěvníku uvedeno, je autorství těchto písní připsáno Jaromíru Měchurovi a Antonínu Pavlušovi. Jejich písně zaměřené na tradiční zvykoslovné projevy velikonoční, vánoční, svatební či vinobraní, prakticky již zlidověly.

Nové knize bude věnován i pořad, který se ve Svatobořicích-Mistříně uskuteční 3. června v 16.00 v obecním kulturním domě.