„Impulz vzešel od pana Židlického, a to zejména na základě pozitivního ohlasu již vydané publikace Kyjovsko – lidé, kroje, tradice. Její první vydání bylo v momentě rozebrané,“ říká předseda Regionu Podluží a lužický starosta Jaroslav Kreml.

Sám autor chce pokračovat v započatém díle. „Ke knize Kyjovsko mi gratulovalo hodně lidí a ptali se, jestli bude mít pokračování. Na to jsem reagoval. Nová kniha bude mít i stejnou koncepci a chci v ní pokračovat v mapování současných krojů v určité oblasti,“ uvedl hodonínský rodák Vladimír Židlický. Podle něj vznikne kniha, která bude primárně o lidech, kteří v tradicích pokračují a rozvíjejí je.

O pokračování Kyjovska na Hodonínsku a Břeclavsku je zájem už nyní. Do knihy se podle autora dostane na stovkách fotografií opět několik tisíc místních lidí, což bude i velkou propagací pro samotné vesnice a města. „Projekt představí kroje v jednotlivých obcích, stejně jako zvyky, které zde udržují často již jen jednotlivci či folklorní soubory,“ upozornil hodonínský starosta Igor Taptič.

Systém financování má být podobný jako u předchozí Židlického knihy o Kyjovu. Nebude tedy závislý na přidělování a žádání dotací nebo úvěrech. „Každá obec si zakoupí a předplatí určitý počet výtisků – jeden na padesát obyvatel. Předpokládaná cena je do tisíce korun. Když budou knihy vydané, každá obec dostane to, co si předplatila, s tím, že si může ještě další publikace přikoupit,“ vysvětlil systém financování Kreml.

Starostové Regionu Podluží, Břeclavi i Hodonína vytvoření nové knihy podpořili. „Když se to tak pozitivně vyvíjelo, začali jsme pracovat na rozsahu, ve kterém figuruje pětatřicet obcí. Budou tam obce Regionu Podluží, Břeclavska a Hodonínska,“ přiblížil regionální dosah Kreml.

Podle jeho slov by se s prací na knize, pokud to počasí dovolí, začalo v březnu, nebo dubnu. „Publikace by měla ukázat jasný pohled na současný vývoj etnika Podlužáků, jejich krojů a kultury. Kam směřují nebo jaké se dají předpokládat perspektivy udržení jejich specifik,“ upozornil lužický starosta.

Texty připraví na základě podkladů od jednotlivých obcí autor knihy. Publikace má podle něj jít do tisku v příštím roce. Prodávat se bude na obecních úřadech a v informačních centrech. „Větší obce budou mít v publikaci adekvátně více prostoru, ale i menší obce budou mít dostatek místa pro svou prezentaci,“ podotkl Kreml.

Díla fotografa Vladimíra Židlického se vystavují po celém světě, a to jak v Evropě, tak v zámoří. O jeho práci je ve světě velký zájem. Čas na svůj rodný kraj si ale najde. „Je to sice pro mě práce nad rámec mého programu pro tento rok, ale cítím ji jako dluh vůči mému rodnému kraji,“ dodal Židlický.