„Původně šlo rozsahově 
o malou brožurku, při jejíž tvorbě jsem využil návštěv archivů a znalostí, které jsem zpracovával, když jsem psal diplomovou práci. Studuji totiž historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. K vydání se ale začalo schylovat až v momentě, kdy započaly opravy věže," připomenul původní myšlenku autor novinkové publikace Dalibor Kuda s tím, že v té době se stále ještě pouhá brožura, určená původně rodině, dostala do rukou manažerovi Místní akční skupiny Strážnicko, Vítu Hrdouškovi. „To už jsem začal tušit, že se o dosavadních tajemstvích věže dozvědí všichni," doplnil Kuda.

Ten řadil publikaci chronologicky, tedy přibližně od sedmnáctého století, do kterého historie věže spadá. Strážní věž byla přitom postavena jako zvonice a pravděpodobně také sloužila ke strážním účelům mezi lety 1615 až 1620.

Pamatuje sto let válečných konfliktů, ale i devatenácté a dvacáté století, a tedy i obě světové války.

„Ty se věže nešťastně dotkly především kvůli vojenským rekvizicím. Přesto je 
v jejích prostorách vzácný zdobený zvon z roku 1719, který byl před rekvizicemi v obou světových válkách uchráněný. Poválečné období však bylo pro věž příznivější a stala se inspirací pro umění, malířství nebo hudbu," dodal Kuda.

Ten kromě textu knihu doplnil také o stručný přehled důležitých mezníků v historii Bílé věže a přibližně třicet vyobrazení jejích různých prvků, nákresů, zvonů či souvisejících dokumentů.

Při práci využil pramenů archivů v Brně nebo Hodoníně a také edice písemných pramenů. Spolupracoval ale i s místními lidmi či odborníky od Brna až po Skalici.

Příběh strážnické věže vyšel ve formátu A5 a publikace je celobarevná. Na padesáti stranách se čtenáři dozvědí například to, že věž je třiatřicet metrů vysoká, ve spodních patrech má dva metry široké zdi a v jejích útrobách se nachází hodinový stroj z roku 1900.

„Jsem přesvědčený, že 
v knize najde každý nějaké nové informace, ale současně také podněty k zamyšlení nad minulostí i budoucím významem věže a obyvatel. Snažil jsem se, aby si lidé alespoň zčásti uvědomili, čeho všeho byla čtyři sta let stará věž svědkem a že o mnoha lidských osudech v její blízkosti a tajemstvích ani nevíme," uzavřel autor nové publikace.

Zájemci ji mohou získat zatím pouze v Turistickém informačním centru ve Strážnici, místním Městském muzeu nebo přímo při prohlídce věže.