Náklady? Půl milionu korun. „Z evropských fondů jsme získali dotaci, která dosahuje devadesáti procent celkových nákladů. Zbytek doplatí obec z rozpočtu. Za peníze vyměníme policové regály na knihy, pořídíme nové stoly, židle i dva počítače," vyjmenoval starosta Moravského Písku Miroslav Dula.

Úpravy mají být hotové do konce srpna. „Běžný provoz knihovny zůstane zachovaný, přes prázdniny je navíc zavřená," poznamenal Dula.

Podle místostarosty obce Josefa Holase se vybavení neobnovovalo dlouhá léta. „Ani se nepamatuji, kdy to bylo naposled. Kromě regálů umístíme nový výpůjční pult a úprav dozná také zázemí, které nyní slouží jako provizorní sklad pro knihy," řekl místostarosta.

Obecní knihovna se nyní nachází v bývalé hraběcí hospodě. Tamní prostory ale trápila vysoká vlhkost, proto bylo potřeba je technicky upravit. „Ve zdech je vysoušení, aby vlhko neubližovalo knihám," doplnil Holas.

Ředitelka místní základní školy Ivana Uhlíková novinku považuje za přínos. Místní žáci sice mají možnost navštěvovat školní knihovnu, přesto několikrát do roka zavítají i do nedaleké obecní. „Celý první stupeň je zapojený do projektu Česko čte dětem. Vždy v březnu, kdy je Měsíc knihy, tedy malí čtenáři knihovnu navštěvují. Chceme je seznámit jak s provozem a řádem instituce, tak také podpořit čtenářskou gramotnost. Bohužel ale zázemí není úplně vhodné a ani příliš moderní," sdělila ředitelka.

Knihovna v březnu uspořádala deset besed pro děti z prvního a druhého stupně základní školy. Návštěvníci se seznámili s knihovním fondem a dozvěděli se informace o legendách, příbězích, pověstech nebo cestopisech. „Tehdy přišly také děti ze školní družiny. Celkem se loni v knihovně přihlásilo čtyřiadvacet malých čtenářů do patnácti let," zmínila místní knihovnice Olga Damborská.

I když nyní žádný čtenářský kroužek v Moravském Písku není, první čtenářsko-pěvecký spolek byl v obci založený už v roce 1907. Jmenoval se Havlíček a díky němu přibyly ve spolkové knihovně první publikace. „V roce 1912 spolek zanikl a jeho členové přešli většinou do Sokola a do jeho majetku spolu vnesli přibližně pět set svazků knih," píše se na webových stránkách knihovny.

Základní knižní fond vznikl o osm let později, kdy v Moravském Písku lidem začala sloužit veřejná obecní knihovna. „V dalších letech se na provozu a řízení knihovny podílela obec, knihovníci byli většinou z řad učitelů. V padesátých letech byla knihovna umístěna v bývalém obecním domě, později přemístěna do současných prostor v budově obecního úřadu," uvádí dále knihovní web.

Právě na webových stránkách najdou časem čtenáři on-line katalog, který bude přístupný čtyřiadvacet hodin denně. „Na to, abychom zpřístupnili knihovní fond na internetu, jsme také získali dotaci. Jedná se o další zkvalitňování služeb čtenářům," řekl Dula.