Knihu Pajer věnuje nejzasloužilejší sběratelce tanců a nejvýraznější rodačce Horňácka Zdence Jelínkové.

„Čtení jsem rozdělil do tří částí. První se zaměřuje na dějiny Horňácka, druhá národopisu a třetí umění regionu. Samozřejmě jednotlivé kapitoly tvoří i podkapitoly, ve kterých se věnuji písním, hudbě, tanci nebo krojům," uvedl k publikaci Jiří Pajer.

V díle se věnuje také osobnostem, které z Horňácka pocházejí. Ať už bratrům Holým, Jožku Kubíkovi, či Martinu Zemanovi. „Opomenout jsem ale nechtěl ani ty, kteří v tomto specifickém regionu pobývali. Patřil mezi ně například Leoš Janáček, Joža Uprka, Miloš Jiránek či spisovatelka Růžena Svobodová," nastínil obsah zatím poslední knihy Jiří Pajer s tím, že ji doplnil také o repliky děl některých umělců.

Kromě již zmíněného Uprky a Jiránka se tak v knize objeví díla Antoše Frolky nebo Cyrila Mandela.

Kniha, která má 256 stran, je obohacená i o více než čtyři sta fotografií. Část snímků získal v archivech muzeí, ať už ve Strážnici, Uherském Hradišti, Brně, nebo Olomouci, a také v Národním ústavu lidové kultury. V knize se ale objeví i fotografie z archivů místních.

Jiří Pajer v díle neopomenul ani současnost, a to v kapitole nazvané Pokračovatelé folklorní tradice. „Jsou tam všechny muziky, soubory i pěvecké sbory, které dnes na Horňácku působí," dodal autor. Kniha vychází v nákladu patnáct set kusů.

Kromě Horňáckých slavností, které se ve Velké nad Veličkou konají od 19. do 21. července, ji zájemci seženou v obcích Horňácka, ale také v knihkupectvích či přímo u autora.