Lidé, kteří projíždí Horňáckem, mohou v posledních týdnech vidět, jak mezi Loukou a Velkou nad Veličkou mizí stromy. Nejde však o zloděje ani o zbytečné kácení. Společnost Povodí Moravy se rozhodla obnovit řeku Veličku.

„Jde o projekt, který je spolufinancovaný z operačního programu životního prostředí a řeší celý úsek Veličky mezi Loukou a Velkou nad Veličkou,“ potvrdil starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný. Projekt, který by měl být hotov do letošního listopadu, se zabývá především migrační průchodností řeky.

„To znamená, že řeší průchodnost pro ryby a další vodní živočichy v devíti příčných stavbách, a to jakousi formou umělých peřejí nebo balvanitých skluzů,“ popsal David Veselý z Povodí Moravy. Doteď byla totiž Velička přehrazena kamenitými stupni, které znemožňovaly rybám plavat proti proudu.

Ke změnám dojde i ve vlastním korytu řeky. Aby bylo prostředí rozmanitější, Povodí Moravy plánuje, že do koryta vloží kamenné balvany. Na některých místech se zasáhne i do břehů tak, aby se koryto alespoň částečně rozrůznilo. „Někde se koryto rozšiřuje, někde se sklápí břehy tak, aby vznikly různé typy břehu a aby se břeh přiblížil i lidem, kteří se k vodě budou chtít dostat,“ vysvětlil dále Veselý.

Projekt počítá také s vytvořením dvou tůní, které by měly připomínat opuštěná říční ramena. „Na území je zaznamenaný nebo velmi pravděpodobný výskyt asi deseti druhů živočichů, kteří jsou vedeni na seznamu jako chránění nebo ohroženi. Také proto se prostředí vylepšuje, “ uvedl Veselý.

Místo asi stovky vykácených jasanů, jejichž pařezy teď lemují břeh Veličky, plánuje Povodí Moravy výsadbu nových břehových porostů. „Vysadíme něco přes čtyři tisíce stromů. Výsadba bude respektovat přirozenou druhovou skladbu,“ informoval Veselý. Ten také doplnil, že část vykáceného dřeva se využije při úpravách řeky a dříví, které bude navíc, se prodá jako palivo.

Právě kácení stromů ale vadí některým lidem, kteří v blízkosti Veličky bydlí.

„Byla tam zeleň, teď je tam poušť, úplná planina, úhor,“ stěžovala si žena, která má na vykácené jasany výhled. Jiní ale naopak myšlenku podporují. „Je to návrat k přírodě. Ekologické řešení. Řeka byla za totality uměle upravena a teď se vrátí do původního, přirozeného stavu. Bude na ni hezký, romantický pohled,“ zasnil se naopak jiný obyvatel.

Podle Veselého by měla úprava řeky řešit také vysychání Veličky, ke kterému dochází v letních měsících. „V pozdním létě se kvůli nízkým průtokům začali živočichové v řece ztrácet. Naše opatření by měla vést k tomu, aby řeka s těmito průtoky lépe pracovala a udržela pro tyto živočichy podmínky k přežití,“ zdůraznil.

Projekt Veličky je první akcí, která se v rámci plánu Povodí Moravy, zaměřeného na dosažení dobrého ekologického stavu toku, koná. Společnost však předpokládá, že bude v podobných akcích pokračovat.