Letos slaví škola také 430 let vyššího bratrského školství ve Strážnici, které snad nejvíce proslavil učitel národů Jan Amos Komenský. U této příležitosti škola vydala publikaci k dějinám a současnosti školy ve Strážnici.

„K této příležitosti jsme vydali sborník a uspořádáme jedno vzpomínkové odpoledne, kde se sejdou absolventi a bývalí i současní učitelé,“ řekl ředitel Purkyňova gymnázia ve Strážnici Václav Matyáš.

Ve strážnickém gymnáziu studoval například arcibiskup Jan Graubner a školou úspěšně prošlo také více než pět a půl tisíce abiturientů. Bratrské školství podporovali v letech 1604 až 1605 Žerotínové a v té době navštěvoval vyšší bratrskou i Jan Amos Komenský, když žil ve Strážnici u své tety.

„Česká střední škola začínala v posledních desetiletích zkomírajícího rakousko-uherského mocnářství, přežila dvě světové války a dvacetileté meziválečné období prvního československého státu, na jaře 1945 zažila osvobození i čtyřicetileté údobí komunistické totalitní moci až po návrat svobody a demokracie v listopadu 1989,“ vzpomněl u stého výročí školy bývalý ředitel gymnázia Alois Studnička.

Podle něj se střídala léta, v nichž se dařilo pedagogické a didaktické uvědomovací práci, s obdobími, kdy bylo málo žáků a nedostatek kvalitních vyučujících nebo kdy ústav zápasil o svou existenci. Publikaci vydalo Občanské sdružení při Purkyňově gymnáziu ve Strážnici, ale vydání je vázáno na finanční příspěvky od sponzorů. Každý, kdo přispěje částkou alespoň pět set korun, získá publikaci zdarma.